Nhật ký của mẹ
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/12/2019 tại miền Trung bất ngờ tăng mạnh. Tại thị trường heo hơi miền Bắc, nhiều địa phương đang tăng nhẹ trở lại; còn giá heo hơi miền Nam ít biến động