Nhật ký của mẹ

Đi chùa, có 4 điều đại kỵ tuyệt đối không nên cầu nguyện

Bạn nên nhớ rằng đi chùa đừng nên cầu nguyện 4 điều đại kỵ sau, nếu cầu tâm người sẽ càng bé lại, cuối cùng bản thân thanh bại danh liệt, chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng.

Đi chùa, tuyệt đối không nên cầu nguyện 4 điều đại kỵ này

Đi chùa, tuyệt đối không nên cầu nguyện 4 điều đại kỵ này

Cầu tiền tài

Ngày trước, cả cuộc đời ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dẫn dắt các đệ tử của ngài hóa duyên, yêu cầu họ vứt bỏ hết tiền tài đeo bám. Xưa nay, đạo lý nhà Phật luôn xem tiền tài là vật ngoài tấm thân, chết chẳng thể mang theo, còn sống nếu mải miết truy cầu tiền tài sẽ có ngày đi vào ngõ cụt. Vậy nên, kẻ trong mắt lúc nào cũng chỉ có tiền tài, không xứng đáng để Đức phật phổ độ.

Cầu danh vọng

Kẻ ham danh vọng, sẽ sống rất buông thả bản thân, cuối cùng hai tay nhúng tràm, lạc lối trong bể khổ, không thể tìm được bờ bến để quay đầu. Đức Phật hiểu, danh vọng nếu đến quá dễ dàng sẽ sinh tâm thế ỉ lại, coi ông trời bằng vung, khinh rẻ người khác, làm những chuyện vạn kiếp bất phục. Con người mưu cầu danh vọng giữa chốn thanh tịnh đã vô tình phạm nghiệp chướng. Dù có mâm cao cỗ đầy thế nào, mọi công đức sẽ khánh kiệt trong chớp mắt.

Cầu không ốm đau, bệnh tật

Người Phật tử khi đi chùa, đừng cầu mong thoát khỏi bệnh tật ốm đau, bằng không sẽ sinh ra tham niệm, có thể dẫn đến phạm giới. Theo Đức Phật, bệnh tật đều do nghiệp mà thành, cầu nguyện không thể khỏi, Phật cũng chẳng thể giúp. Muốn thoát khỏi bể khổ của trần gian, hãy biết tu tập và giác ngộ. Trước tiên, giữ tâm khỏe mạnh, mới có thể đẩy lùi căn nguyên bệnh tật cũng như mọi đau khổ trong một kiếp người.

Cầu tình duyên

“Hữu duyên tương lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Xưa nay, duyên phận là thứ không bao giờ có thể cưỡng cầu. Vốn dĩ mọi ly – hợp, bi – hỷ đều đã được số phận an bài. Đức Phật hướng con người ta đến sự giải thoát khỏi cõi luân hồi, cũng chính là thoát khỏi những duyên nợ ân oán.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo