Nhật ký của mẹ
Nhiều lúc chỉ vì cố quá mới được một đứa con vàng con bạc mà bố mẹ nuông chiều con thái quá.Đến khi con lớn thì như gà công nghiệp, cái gì cũng không biết, học hành cũng chẳng xong bới đã có bố mẹ lo, dọn đường cưng như trứng từ thưở lọt lòng