Nhật ký của mẹ

tướng tâm của người phúc hậu

tướng tâm của người phúc hậu - Tổng hợp các bài viết, hình ảnh, video về tướng tâm của người phúc hậu. Chia sẻ các thông tin, tin tức về tướng tâm của người phúc hậu đầy đủ, chính xác và nhanh nhất 24h hàng ngày.

  • 36 tướng tâm tốt của một người phúc hậu, phú quý

    36 tướng tâm tốt của một người phúc hậu, phú quý

     Cổ nhân đã nói “Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra, có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia tiêu mất”. Liệu rằng ta đã hiểu hết ý nghĩa của lời dạy này chưa ?