Nhật ký của mẹ
Đời người tựa như một ván cờ, bạn ở đó tiến lui một hồi, có thể bạn sẽ tích lũy được sức mạnh không ít đâu. Cũng giống như lời Đức Phật, đó chính là: Phúc báo về sau. 3 câu chuyện sau hi vọng sẽ giúp bạn nhận ra nhiều điều