Nhật ký của mẹ
Tập 42 Tiếng sét trong mưa phát sóng trực tiếp ngày 19/10/2019 trên THVL1, bà Hội đồng mắc bệnh nặng, Hai sáng âm mưu tìm cách chiếm đoạt tài sản của bà Hội đồng giữa cơn khát cả tình lẫn tiền