Nhật ký của mẹ
Nếu bạn là người yêu thích công nghệ thì bạn có lẽ đã để mắt tới ba công ty sau: Google, Microsoft hoặc Dropbox. Những câu hỏi phỏng vấn của họ chỉ những người thông minh mới có thể trả lời tức khắc