Nhật ký của mẹ
Cập nhật giờ khám bệnh viện Tâm thần Hà Nội mới nhất, đầy đủ nhất 2019. Chia sẻ giờ làm việc, sơ đồ bệnh viện và những lưu ý khi thăm/khám bệnh tại bệnh viện Tâm thần Hà Nội