Nhật ký của mẹ
Cập nhật giờ khám Bệnh viện Việt Nam-Cuba mới nhất, đầy đủ nhất 2019. Chia sẻ giờ làm việc, sơ đồ bệnh viện và những lưu ý khi thăm/khám bệnh tại Bệnh viện Việt Nam-Cuba