Nhật ký của mẹ
Khó khăn thử thách cuộc đời này, thực chất cũng chỉ là bước đệm để cho mỗi con người bước đi vững chắc, dạy ta cách kiên cường đối diện với cuộc sống khắc nghiệt, không bị đánh gục bởi những sỏi đá trên đường đời.