Nhật ký của mẹ

Top thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 cao nhất các tổ hợp khối thi

Theo phân tích từ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019 , thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A cao nhất là 29,05; khối B là 29,8; khối A1 là 28,9; khối C là 28,75 và khối D1 là 28,4.

Bài liên quan

Cụ thể, top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối A theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A năm 2019 cao nhất là 29,05.

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A năm 2019 cao nhất là 29,05.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối A1 theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A năm 2019 cao nhất là 29,05

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A năm 2019 cao nhất là 29,05

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối A1 theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A1 năm 2019 cao nhất là 28,9.

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối A1 năm 2019 cao nhất là 28,9.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối B theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau: 

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối B năm 2019 cao nhất là 28,9.

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối B năm 2019 cao nhất là 28,9.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối C theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:  

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối C năm 2019 cao nhất là 28,75.

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối C năm 2019 cao nhất là 28,75.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất với tổ hợp 3 môn khối D1 theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

nhung-thi-sinh-co-tong-diem-thi-thpt-quoc-gia-cao-nhat-cac-to-hop-nhatkyme5

Như vậy, thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo khối D1 năm 2019 cao nhất là 28,4