Nhật ký của mẹ
Tập 16 Sinh tử phát sóng trực tiếp trên VTV1 ngày 26/11/2019 của VTV Giải Trí, Hoàng chủ mỏ được sự giúp đỡ của Mai Hồng Vũ đã thay tên đổi họ để xuyên rừng bỏ trốn.