Nhật ký của mẹ

Trần Lập (Bức Tường) - Người Truyền Lửa cho nhạc Rock Việt

Nhân kỷ niệm ngày sinh Trần Lập (12/12) của nhóm Bức Tường, chúng ta cùng xem lại hành trình Trần Lập đưa nhóm nhạc Bức Tường truyền lửa nhạc Rock Việt.